Vol 6, No 1 (2016)

Mechanical Engineering Research, Vol. 6, No. 1, 2016 e-Version FirstTM

Table of Contents

Articles

Igor A. Galin
PDF
p1
Long Zhou, Guang-Hua Sun, Ai-Jun Hu, Xiao-Song Wang
PDF
p14
Ahmad Salah Edeen Nassef, Mohammed A. Dahim
PDF
p19


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.