Vol 11, No 3 (2018)

Computer and Information Science, Vol. 11, No. 3, 2018, e-Version FirstTM

Table of Contents

Articles

Lian Gaofeng
PDF
p1
Jean-Paul Kone, Xinyu Zhang, Yuying Yan, Stephen Adegbite
PDF
p10
Yijian Liu, King-Chi Fung, Wenqian Ding, Hongfei Guo, Ting Qu, Cong Xiao
PDF
p35
Yongjie Huang, Xiaofeng Huang, Qiakai Cai
PDF
p50
Xiao-Yan Cao, Bing-Qian Liu, Bao-Ru Pan, Yuan-Biao Zhang
PDF
p57


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.