Vol 6, No 2 (2010)

Table of Contents

Articles

Editor ASS
PDF
p0
Reggy Capacio Figer, Winton Lou G. Ynion
PDF
p3
Yu-tai Tsai
PDF
p12
Xiaoyan Yang
PDF
p20
Xinrong Xia
PDF
p24
Sazali Abdul Wahab, Haslinda Abdullah, Jegak Uli, Raduan Che Rose
PDF
p28
Dengfeng Hua, Yiyang Fan
PDF
p40
Huang Tung-Chiou
PDF
p44
Li Gong
PDF
p60
Riasat Ali, Dr. Hukamdad, Aqila Akhter, Anwar Khan
PDF
p67
Jizhi Wang, Yantao Wang
PDF
p73
Ali Edalati, Ma’rof Redzuan
PDF
p83
Hongzhi Wu
PDF
p91
Xibing Song, Pan Zhang
PDF
p95
Rozilee Asid
PDF
p99
Xingwu Yu, Weixing Wang, Ying Han
PDF
p108
Weidong Wu
PDF
p114
Dan Wang, Hong Li
PDF
p117
Yu-hai Su, Fang-liang Huang
PDF
p122
Hailiang Ning, Xue Dai, Fachun Zhang
PDF
p126
Qiuli Yu
PDF
p131
Hongmei Zhang
PDF
p138
Guoqiang Tang, Xian Zhan
PDF
p141


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.